-->

International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals

De verplichting tot elektronisch melden treedt in werking op 1 december 2018 voor tankschepen, met een gedoogperiode van drie maanden

Straatsburg 28 november 2018
Tankschiff

Vanaf 1 december 2018 moeten alle schepen met vaste tanks aan boord zich elektronisch melden. Het gaat om een principiële verplichting die zonder onderscheid van toepassing is op de hele tankvloot die de Rijn bevaart.

Het Comité Politiereglement is zich bewust van de technische moeilijkheden die sommige schippers kunnen ondervinden om aan de nieuwe verplichting te voldoen en heeft tijdens zijn vergadering op 11 oktober 2018 besloten om de inwerkingtreding van de elektronische meldplicht te begeleiden met een tolerantietermijn.

Deze tolerantietermijn is een periode waarin de bevoegde autoriteit de tankschepen die zich nog niet elektronisch melden rechtstreeks benadert. De autoriteit kan afzien van een boete wanneer hiervoor goede redenen bestaan. In andere woorden: de bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen van geval tot geval blijkgeven van een zekere tolerantie gedurende de periode van drie maanden die volgt op de inwerkingtreding van de elektronische meldplicht. Deze tolerantietermijn doet geen afbreuk aan de datum van inwerkingtreding van de verplichting tot elektronisch melden, die is vastgesteld op 1 december 2018.

De CCR benadrukt dat de tankvaart vóór 30 november 2018 alle maatregelen moet treffen om elektronische meldingen te kunnen versturen. Hiervoor moet zo snel mogelijk de aanmaak van een EDI-account worden aangevraagd bij de Nederlandse autoriteit (RWS).

De CCR raadt aan om bij eventuele vragen over de uitbreiding van de meldplicht tot tankschepen per 1 december 2018 de website van de CCR te raadplegen, waar een speciale webpage is ingericht onder de titel “Elektronisch melden (ERI) voor tankschepen”. Deze webpage is onlangs geactualiseerd en geeft toegang tot alle referentiedocumenten, met inbegrip van FAQ’s (veelgestelde vragen), in de drie werktalen van de CCR