International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals

Invoering van de elektronische meldplicht op de rijn voor schepen met vaste tanks aan boord met ingang van 1 december 2018

Straatsburg 9 oktober 2017
Tankschiff

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) voert met ingang van 1 december 2018 een elektronische meldplicht in voor alle schepen die vaste tanks aan boord hebben.

De melding die in artikel 12.01 van het Rijnvaartpolitiereglement is voorzien, die kan plaatsvinden via de marifoon, via schriftelijke weg of via elektronische weg, moet met ingang van 1 december 2018 verplicht via elektronische weg plaatsvinden voor alle motortankschepen en samenstellen van één of meer motortankschepen en/of tankduwbakken en/of sleeptankschepen. Op deze wijze wordt de elektronische meldplicht, die tot nu toe alleen bestaat voor samenstellen en schepen met containers aan boord, uitgebreid tot schepen die vaste tanks aan boord hebben.

Elektronisch melden vermindert de administratieve lasten voor de schipper en verbetert de kwaliteit van de gegevens die aan de autoriteiten worden verstrekt. Deze vorm van gegevensoverdracht draagt bovendien bij aan de veiligheid van de scheepvaart

De verplichting zal gelden voor schepen in beladen en onbeladen toestand. Parallel aan de invoering van deze verplichting zal de meldplicht bij het passeren van een verkeerscentrale komen te vervallen, tenzij teken B.11 wordt gebruikt. Deze vereenvoudiging wordt vooral mogelijk gemaakt door het gebruik van Inland AIS.

De desbetreffende voorschriften worden van kracht op 1 december 2018 en zijn beschikbaar op de website van de CCR

De CCR wenst deze uitbreiding van de elektronische meldplicht nu al onder de aandacht van de sector te brengen.