-->

International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals

Herziening van de Internationale veiligheidsrichtlijnen voor binnentankschepen en terminals (ISGINTT)

Straatsburg, 26 mei 2016

In 2010 hebben de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en het Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) het handboek International Safety Guide for Inland Tank-barges and Terminals – binnen de industrie ook wel ISGINTT genoemd – gepubliceerd. Dit handboek bevat de bekendste veiligheidspraktijken voor de exploitatie van tankschepen en terminals. Het heeft niet de bedoeling om de bestaande wettelijke voorschriften te vervangen, maar om deze aan te vullen. Het handboek ondergaat een eerste herziening en het resultaat zal naar verwachting in 2017 verschijnen. Iedereen die te maken heeft met het handboek wordt uitgenodigd aan de herziening bij te dragen onder de tab Feedback op de website van ISGINTT (www.isgintt.org).

Het handboek was ontwikkeld door experts van verschillende bedrijven. Deze ontwikkeling werd begeleid en ondersteund door de European Chemical Industry Council (CEFIC), Europese Binnenvaart Unie (EBU), Europese Schippers Organisatie (ESO), Europese petroleum raffinage industrie (FuelsEurope), Europese Sea Ports Organisation (ESPO), Federation of European Tank Storage (FETSA), Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) en Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO). Het handboek sloot aan op de “International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals” (ISGOTT), 5de editie, van het OCIMF en in enkele hoofdstukken over gasvormige producten op de “Liquefied Gas Handling Principles on Ships and in Terminals” (LGHP) van SIGTTO om lacunes te voorkomen en de compatibiliteit van de schip/sleepschip-interfaces veilig te stellen. Het handboek was aanvankelijk gepubliceerd in het Engels. Voor een wijdverbreid gebruik is het handboek later ook gepubliceerd in de werktalen van de CCR (Duits, Frans en Nederlands). De CCR, organisaties en bedrijven hebben met hun financiële bijdragen deze vertalingen mogelijk gemaakt.

In de afgelopen jaren bleek het handboek niet helemaal meer voor het doel geschikt te zijn. Het bevat fouten die gedeeltelijk taalkundig, maar eventueel ook inhoudelijk zijn. Het handboek heeft bovendien inhouden en formuleringen die in grote mate van maritieme aard zijn. Dit is ook logisch, aangezien twee handboeken voor de zeevaart model voor het ISGINTT-handboek hebben gestaan. De wettelijke eisen zijn sinds de publicatie van het handboek gewijzigd en de inhoud moet worden aangepast. Het handboek moet ook aantrekkelijker worden door overbodige en verouderde inhouden te schrappen.

De herziening wordt uitgevoerd door experts die voornamelijk uit rederijen en terminals afkomstig zijn. Het werk is verdeeld over thematische subgroepen die onder de overkoepelende coördinatie van de ISGINTT-werkgroep zijn geplaatst. De ISGINTT-stuurgroep begeleidt de werkgroep, structureert de activiteiten en beslist over beleidskwesties. De stuurgroep staat open voor vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties.

De werkgroep heeft waardevolle feedback ontvangen via de website van ISGINTT in de vorm van voorstellen voor toevoegingen en wijzigingen van bestaande teksten. De werkgroep hoopt meer terugkoppeling ontvangen om het ISGINTT-handboek up-to-date te maken en optimaal te laten aansluiten op de gangbare beste praktijken voor tankschepen en terminals.