International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals

Auteur

Centrale Commissie voor de Rijnvaart
Palais du Rhin
2, place de la République
F-67082 Strasbourg cedex
E-mail : secretariat@isgintt.org

Impressum

De website geeft een overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot het ISGINTT. De site heeft een informatief karakter en aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), het Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), de vertegenwoordigers van de CCR of medewerkers van haar secretariaat, de leden of medewerkers van het OCIMF en alle natuurlijke of rechtspersonen die bij de gegevensverstrekking, samenstelling, vertaling, publicatie en realisatie van de website betrokken (geweest) zijn, wijzen elke vorm van aansprakelijkheid af met betrekking tot de juistheid of de volledigheid van de gegeven informatie en de gevolgen die direct of indirect voortvloeien uit de toepassing van de op de website vermelde richtsnoeren, ook indien hen een gebrek aan redelijke zorgvuldigheid of bijwerking verweten zou kunnen worden.

De elektronische versie van het handboek wordt gratis ter beschikking gesteld.

Dit handboek is in het Engels opgesteld en in het Duits, Frans en Nederlands vertaald.

De Engelse tekst is de officiële versie van het handboek, die voorrang op alle andere taalversies heeft.