-->

International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals

Impressum

Uitgever

Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)
Palais du Rhin
2, Place de la République - CS 10023
F-67082 Strasbourg cedex
Telefoon: +33 3 88 52 20 10
Telefax: +33 3 88 32 10 72
E-Mail: secretariat@isgintt.org

Disclaimer

De website geeft een overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot het ISGINTT. De site heeft een informatief karakter en aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), het Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), de vertegenwoordigers van de CCR of medewerkers van haar secretariaat, de leden of medewerkers van het OCIMF en alle natuurlijke of rechtspersonen die bij de gegevensverstrekking, samenstelling, vertaling, publicatie en realisatie van de website betrokken (geweest) zijn, wijzen elke vorm van aansprakelijkheid af met betrekking tot de juistheid of de volledigheid van de gegeven informatie en de gevolgen die direct of indirect voortvloeien uit de toepassing van de op de website vermelde richtsnoeren, ook indien hen een gebrek aan redelijke zorgvuldigheid of bijwerking verweten zou kunnen worden.

De elektronische versie van het handboek wordt gratis ter beschikking gesteld.

Dit handboek is in het Engels opgesteld en in het Duits, Frans en Nederlands vertaald.

De Engelse tekst is de officiële versie van het handboek, die voorrang op alle andere taalversies heeft.

Hosting

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix France
www.ovh.com
Telefoon: +33 (0)8 203 203 63

Persoonsgegevensbescherming en cookies

De CCR verbindt zich ertoe de persoonlijke informatie en privacy van de bezoekers van haar website en in het algemeen van elke persoon die gebruik maakt van haar diensten te beschermen.
Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht om de verwerkingsverantwoordelijke toegang tot en rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens te vragen alsook de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Wij verzoeken ons beleid met betrekking tot de gegevensbescherming en cookies te lezen voor meer informatie over uw rechten.