-->

International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals

Internationale veiligheidsrichtlijnen voor binnentankschepen en terminals (ISGINTT)

Verbetering van de veiligheid voor de schip/wal-interface

Het ISGINTT-handboek heeft tot doel het vervoer van gevaarlijke goederen veiliger te maken door de interactie te verbeteren tussen de binnentankschepen en andere schepen of de walvoorzieningen, waaronder met name de terminals genoemd kunnen worden. Het is niet de bedoeling om de bestaande wettelijke voorschriften te vervangen of te wijzigen, maar om aanvullende aanbevelingen te doen. Het ISGINTT-handboek is een samenstelling van de beste praktijken die door de betrokken brancheorganisaties worden aanbevolen. Het handboek sluit aan op de veiligheidsrichtsnoeren die zijn vastgesteld voor de internationale zeevaart (zoals de 'International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT)' en de 'Liquefied Gas Handling Principles on Ships and in Terminals (LGHP)').

Het project is in januari 2006 ingeleid door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en het Oil Companies International Marine Forum (OCIMF), met de medewerking van alle brancheorganisaties die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de Europese binnenwateren. Sinds 2007 neemt ook de Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO) aan het project deel.

In 2010 is een eerste editie van het handboek gepubliceerd, en in 2023 een tweede.

De toepassing van het handboek wordt aanbevolen door de deelnemende brancheorganisaties, waarbij de CCR de nodige politieke impulsen geeft. De eerste editie van het handboek is beschikbaar in het Engels en in de drie werktalen van de CCR (Duits, Frans en Nederlands) om een zo breed mogelijke toepassing mogelijk te maken. Momenteel wordt nagedacht over een eventuele vertaling van de tweede editie in deze drie talen, in aanvulling op het Engels.

 

  • CCNR

Deelnemende industriële organisaties

  • CEFIC
  • EBU
  • ESO
  • ESPO
  • FuelsEurope
  • FETSA
  • OCIMF
  • SIGTTO