International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals

ISGINTT-richtsnoeren nu ook beschikbaar in het Duits en Nederlands

Straatsburg, 26 november 2013 - Persbericht
book

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is verheugd te kunnen melden dat de International Safety Guide for Inland Navigation Tank-Barges and Terminals (ISGINTT) nu ook in het Duits en Nederlands beschikbaar is. Deze richtsnoeren, die door alle betrokkenen als een waardevol instrument ter verhoging van de veiligheid in de binnenvaart begroet zijn, kunnen nu zowel binnen als buiten het Rijnstroomgebied door de bemanning op tankschepen en het personeel van terminals worden gebruikt.

De ISGINTT, die al sinds 2010 in het Engels en sinds 2011 in het Frans beschikbaar is, draagt bij tot een verhoging van de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door aanbevelingen te doen voor een optimale samenwerking tussen binnenvaarttankschepen en andere schepen en installaties aan land (terminals). Het gaat er niet om de huidige wettelijke voorschriften te vervangen of te wijzigen, maar aanvullende aanbevelingen te doen, die voortvloeien uit de “best practices” die door de betrokken beroepsverenigingen bijeen werden gebracht.

De richtsnoeren zijn het resultaat van gezamenlijke werkzaamheden van de CCR met een aantal internationale verenigingen om op deze wijze een bijdrage te leveren aan een verdere verhoging van de veiligheid in deze sector. Betrokken waren: de Europese Raad voor de chemische industrie (CEFIC), de Europese Binnenvaart Unie (EBU), de Europese Schippersorganisatie (ESO), de European Petroleum Industry Association (EUROPIA), de European Sea Ports Organisation (ESPO), de Federation of European Tank Storage Associations (FETSA), het Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) en de Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO). Deze beroepsorganisaties zijn in 2006 begonnen om hun vakkennis bijeen te brengen en voor tankschepen en terminals op basis van de internationaal erkende “International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals” (ISGOTT, 5de editie) vergelijkbare veiligheidsrichtsnoeren voor de binnenvaart op te stellen.

De CCR is haar lidstaten, secretariaat en de op de ISGINTT-website genoemde organisaties zeer erkentelijk voor het geleverde werk, want zonder hun inzet zou de vertaling van dit omvangrijke en zeer technische document naar de twee andere werktalen niet mogelijk zijn geweest.

De verschillende talenversies van de ISGINTT-richtsnoeren kunnen gratis van de website worden gedownload (Download). Een gedrukte versie of elektronische versie op CD-ROM kunnen per mail bij het ISGINTT-secretariaat worden besteld: secretariat@isgintt.org.