-->

International Safety Guide for Inland Navigation Tank-barges and Terminals

Afronding van de editie 2022 van de Internationale veiligheidsrichtlijnen voor binnentankschepen en terminals (ISGINTT)

Straatsburg, januari 2023
Launch Event

De herziening van de Internationale veiligheidsrichtlijnen voor binnentankschepen en terminals (ISGINTT) is afgerond. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd in samenwerking met het Oil Companies International Marine Forum (OCIMF). De editie 2022 van de veiligheidsrichtlijnen is een verzameling van goede praktijken die door de sector zijn vastgesteld. De nieuwe editie is verenigbaar met het in de bijlage bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) vermelde Reglement, dat van toepassing is op de Rijn. Deze tweede editie van de veiligheidsrichtlijnen heeft tot doel de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke goederen verder te vergroten, met name wat de interactie tussen de binnentankschepen en de walvoorzieningen betreft.